Signal Bredbånd AS

Per Helgesens vei 99, 8013 Bodø

Signal Bredbånd AS

Kabelbasert telekommunikasjon Omfatter drift, vedlikehold og levering av tilgang til fasiliteter for overføring av tale, data, tekst, lyd og video ved hjelp av en kabelbasert telekommunikasjonsinfrastruktur. Overføringsfasilitetene kan være basert på en enkel teknologi eller kombinasjon av teknologier. Det dreier seg mer spesifikt om 1) drift og vedlikehold av omkoblings- og overføringsfasiliteter til punkt-til-punkt kommunikasjon via fastnettet, mikrobølger eller en kombinasjon av fastnett og satelittkoblinger, 2) drift av kabeldistribusjonssystemer (for eksempel distribusjon av data- og tv-signaler) og 3) levering av telegrafkommunikasjon og annen ikke-talebasert kommunikasjon ved bruk av egne fasiliteter

Detaljer for Signal Bredbånd AS

Kontakt Signal Bredbånd AS

Per Helgesens vei 99 8013 Bodø
75430500

Søk etter firma

Lignende Firmaer

Kysttele AS

Haakon Kløkstads vei 10B, 8071 Bodø

Nordkontakt AS

Jernbaneveien 23, 8012 Bodø