Nutracell AS

Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg

Nutracell AS

Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer Omfatter fremstilling av kjemikalier ved hjelp av grunnleggende prosesser som f.eks. termisk krakning og destillasjon. Resultatet av disse prosessene er vanligvis separate kjemiske elementer eller separate kjemiskdefinerte forbindelser. produksjon av organiske basiskjemikalier: asykliske karbonhydrider, mettede og umettede, sykliske karbonhydrider, mettede og umettede, asykliske og sykliske alkoholer, mono- og polykarboksylsyrer, herunder eddiksyre, andre oksygenholdige forbindelser, herunder aldehyder, ketoner, kinoner, og to eller flere oksygenholdige forbindelser, syntetisk glycerol, organiske nitrogenholdige forbindelser, herunder aminer, gjæring av sukkerrør, mais eller lignende produksjon av alkohol og estere, andre organiske forbindelser, herunder tredestillasjonsprodukter (f.eks. trekull mv.), produksjon av syntetisk aromatiske produkter og destillasjon av kulltjære

Detaljer for Nutracell AS

Kontakt Nutracell AS

Hjalmar Wessels vei 10 1721 Sarpsborg
069118080

Søk etter firma

Lignende Firmaer

Borregaard AS

Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg

Sarpsfoss Limited

Borregaard Kraftstasjon Borregaardsveien 24, 1721 Sarpsborg