Kjemikalier og kjemiske varer - Produksjon Sarpsborg