TRAINING SERVICES Louise Rankin

Høyebakken 5, 4029 Stavanger

TRAINING SERVICES Louise Rankin

Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted Omfatter stenografi og stenotypi under rettssaker og påfølgende transkripsjon av materialet som f.eks.: rettsstenografi og stenotypi og offentlige stenografitjenester, simultanteksting (dvs. samtidig teksting) av direkte tv-utsendelser av møter og konferanser, adressestrekkoding, strekkodetrykking, pengeinnsamlingsvirksomhet på honorar- eller kontraktbasis, inndragelsestjenester, innsamling av mynter fra parkometre, uavhengige auksjonærers virksomhet, forvaltning av lojalitetsprogrammer og andre tjenester som normalt leveres til virksomheter ikke nevnt annet sted

Detaljer for TRAINING SERVICES Louise Rankin

Kategori
Type
ENK
Moms
Ja

Kontakt TRAINING SERVICES Louise Rankin

Høyebakken 5 4029 Stavanger

Søk etter firma