Tønsberg Medisinske Senter AS

Kilengaten 18, 3117 Tønsberg

Tønsberg Medisinske Senter AS

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner Omfatter organisasjoner hvis aktiviteter er konsentrert om utvikling og fremme av virksomhet innenfor en bestemt næring, herunder jordbruk, eller den økonomiske vekst eller yrkesbetingelsene innenfor et bestemt geografisk område eller en administrativ enhet uten særlig hensyntagen til en bestemt næring. forbund av slike sammen- slutninger, virksomhet som utøves av handelskammere, lag og lignende organisasjoner, formidling av opplysninger, representasjon overfor det offentlige, public-relation- arbeide og yrkes- og arbeidsgiverorganisasjoners overenskomstforhandlinger

Detaljer for Tønsberg Medisinske Senter AS

Kontakt Tønsberg Medisinske Senter AS

Kilengaten 18 3117 Tønsberg
004733376300

Søk etter firma

Lignende Firmaer

Friske Verden V/ Harald Løvaas AS

Bulls gate 2B, 3110 Tønsberg

Vibeke Carlsen Fysioterapeut Og Trener

Dronning Åsas vei 8, 3117 TØNSBERG

Hopen Anne-Grete

Farmannsvei 18-22, 3111 Tønsberg

Fysioterapeut Siri Bryng

Trudvangveien 67, 3117 Tønsberg

Fysioterapeut Celine Grøndahl

Anders Larsens gate 16, 3117 Tønsberg