Tekniskbureau AS

Moseidveien 17, 4033 Stavanger

Elektriker

Tekniskbureau AS

Elektrisk installasjonsarbeid Omfatter installering av elektriske anlegg i alle typer bygninger og anlegg: elektriske ledninger og utstyr, telekabler, kabler til bredbånd og TV, herunder fiberoptikk og parabolantenner, belysning, brannalarmer, tyverialarmer, gatebelysning, elektriske trafikksignalanlegg og belysning til landingsbaner

Detaljer for Tekniskbureau AS

Kontakt Tekniskbureau AS

Søk etter firma