Sunkost AS

Thunes vei 2, 0274 Oslo

Sunkost AS

Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted Omfatter stenografi og stenotypi under rettssaker og påfølgende transkripsjon av materialet som f.eks.: rettsstenografi og stenotypi og offentlige stenografitjenester, simultanteksting (dvs. samtidig teksting) av direkte tv-utsendelser av møter og konferanser, adressestrekkoding, strekkodetrykking, pengeinnsamlingsvirksomhet på honorar- eller kontraktbasis, inndragelsestjenester, innsamling av mynter fra parkometre, uavhengige auksjonærers virksomhet, forvaltning av lojalitetsprogrammer og andre tjenester som normalt leveres til virksomheter ikke nevnt annet sted

Detaljer for Sunkost AS

Kontakt Sunkost AS

Thunes vei 2 0274 Oslo
55527400

Søk etter firma

Lignende Firmaer

Siv Larsson

Helgesens gate 22B, 0553 OSLO

ØKO HJERTET BUTIKKDRIFT AS

Huitfeldts gate 12, 0253 OSLO

Vita AS

Haslevangen 15, 0579 OSLO

Vesterålens Naturprodukter AS

Drammensveien 288, 0283 OSLO

Life AS

Øvre Slottsgate 4, 0157 Oslo