Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter

Hans Nielsen Hauges gate 44A, 0481 Oslo

Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter

Dagsentra/aktivitetssentra for eldre og funksjonshemmede Omfatter ofte spesialtilpasset tilbud til grupper som for eksempel har psykiske lidelser, er bevegelseshemmede, psykisk utviklingshemmede eller demente. Som regel kreves individuelt vedtak for å få plass

Detaljer for Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter

Kontakt Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter

Hans Nielsen Hauges gate 44A 0481 Oslo
23400800

Søk etter firma

Lignende Firmaer

Stendi AS

Bygdøy allé 1, 0257 OSLO

Diakonhjemmet Omsorg AS

Hartvig Halvorsens vei 5, 0370 Oslo

Mette Grønli

Ymers vei 10, 0588 Oslo

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg

Lovisenberggata 15A, 0456 OSLO