Restaurant - Tyrkiske

Områder

- Oslo
- Stavanger

Isabella V/Melike Ates

Korsgata 31, 0551 Oslo

Pasha Restaurant AS

Verksgata 1D, 4013 Stavanger

Saray Restaurant AS

Odvar Solbergs vei 102, 0973 Oslo