Pål Christiansen Sikkerhet

Hestehoven 1F, 3490 Klokkarstua

Pål Christiansen Sikkerhet

Elektrisk installasjonsarbeid Omfatter installering av elektriske anlegg i alle typer bygninger og anlegg: elektriske ledninger og utstyr, telekabler, kabler til bredbånd og TV, herunder fiberoptikk og parabolantenner, belysning, brannalarmer, tyverialarmer, gatebelysning, elektriske trafikksignalanlegg og belysning til landingsbaner

Detaljer for Pål Christiansen Sikkerhet

Kontakt Pål Christiansen Sikkerhet

Hestehoven 1F 3490 Klokkarstua
32794490

Søk etter firma