NTL AVD. 80-02 MATTILSYNET REGION NORD

Lenningsveien 27, 8900 Brønnøysund

NTL AVD. 80-02 MATTILSYNET REGION NORD

Arbeidstakerorganisasjoner Omfatter ivaretaking av organiserte arbeidstakeres interesser (omfatter ikke undervisning gitt av slike organisasjoner). Medlemmer er arbeidstakere som hovedsakelig engasjerer seg i å representere sine synspunkter i lønnsspørsmål og spørsmål vedrørende arbeidssituasjonen samt i koordinering av fellesaksjoner, aktiviteter som utøves av industriforbund, fagforeninger sammensatt av tilsluttede avdelinger og arbeidstakerorganisasjoner sammensatt av tilsluttede fagforeninger på basis av fag, geografisk område, organisasjonsstruktur eller andre kriterier

Detaljer for NTL AVD. 80-02 MATTILSYNET REGION NORD

Kontakt NTL AVD. 80-02 MATTILSYNET REGION NORD

Lenningsveien 27 8900 Brønnøysund
75011400

Søk etter firma