Neidenelvens Fiskefellesskap

9930 Neiden, 9930 Neiden

Neidenelvens Fiskefellesskap

Fritidsvirksomhet ellers Omfatter markeder og utstillinger med rekreative formål, strandaktiviteter herunder utleie av badehus, låsbare skap, stoler og drift av dansesteder

Detaljer for Neidenelvens Fiskefellesskap

Kategori
Type
BA
Moms
Ja

Kontakt Neidenelvens Fiskefellesskap

9930 Neiden 9930 Neiden
78996207

Søk etter firma