L LAURITZEN INTERIØRARKITEKT DESIGNER

Kornsilovegen 93C, 2316 HAMAR

Arkitekt Hamar

Claim this listing

 

L LAURITZEN INTERIØRARKITEKT DESIGNER

Arkitekttjenester vedrørende byggverk Omfatter skjematiske utformingstjenester knyttet til formål, krav til romstørrelse, budsjettbegrensninger og tidsplaner, forberedelse av skisser, inkludert etasjeplaner, tomteplaner og utvendig utseende. Tjenester tilknyttet utforming, dvs. mer presise illustrasjoner av utformingskonseptet innendørs, form, materialbruk, strukturelle, mekaniske og elektriske systemer som skal brukes, samt sannsynlige bygge- og anleggskostnader. Tjenester i forbindelse med sluttføring av utformingen består av tegninger og skriftlige spesifikasjoner som er så detaljerte at de egner seg for anbud og bygging

Detaljer for L LAURITZEN INTERIØRARKITEKT DESIGNER

Telefon
62529120 
Adresse
Kornsilovegen 93C 
Type
ENK 
MVA
Ja