L-J.HALONEN TEKST

Hesjebakkan 57, 9357 TENNEVOLL

 

L-J.HALONEN TEKST

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur Omfatter aktiviteter som utøves av selvstendige kunstnere innen litteratur, forfatter innenfor alle grener herunder fiction, teknisk skriving mv. og freelancejournalisters virksomhet

Detaljer for L-J.HALONEN TEKST

Adresse
Hesjebakkan 57 
Type
ENK 
MVA
Ja