Justis- Og Beredskapsdepartementet

Gullhaug Torg 4A, 0484 Oslo

Justis- Og Beredskapsdepartementet

Generell offentlig administrasjon Omfatter administrativ og politisk ledelse av sentrale, regionale og lokale myndigheter, administrasjon og tilsyn tilknyttet finans-, skatte- og avgiftssaker: administrasjon av skatteordninger, skatte-, avgift- og tollinnkreving samt behandling av skatteunndragelsessaker, tolladministrasjon, budsjettoppfølging og forvaltning av offentlige midler og offentlig gjeld: opptak av offentlige lån og kontroll med utbetaling av disse, administrasjon av generell FoU-politikk og midler forbundet med det, forvaltning av generell økonomisk og sosial planlegging samt utarbeidelse av offisiell statistikk

Detaljer for Justis- Og Beredskapsdepartementet

Kontakt Justis- Og Beredskapsdepartementet

Gullhaug Torg 4A 0484 Oslo
22249090

Søk etter firma

Lignende Firmaer

Riksantikvaren

Dronningens gate 13, 0152 Oslo

Norges Vassdrags- Og Energidirektorat (Nve)

Middelthuns gate 29, 0368 Oslo

Oslo Kommune Velferdsetaten

Storgata 51, 0182 Oslo

Tollregion Oslo Og Akershus

Grensesvingen 26, 0663 OSLO

NORSK KULTURFOND

Mølleparken 2, 0459 OSLO