JULIAN COKER PTY LTD

20 Stringfellow Drive, Bull creek wa96149

JULIAN COKER PTY LTD

Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass Omfatter andre tjenester på honorar og kontraktbasis direkte tilknyttet utvinning av råolje og naturgass. som installering av flytende og faste konstruksjoner over og under havflaten, montering og demontering av utstyr og moduler, inspeksjon, reparasjon og vedlikehold (IRM), isolering, overflatebehandling og stillas (ISO), oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg (HVAC), havbunns- og havbunn-til-overflate-operasjoner knyttet til styringskabler, stigerør, strømningsrør etc. (SURF), drift av flytende tankskip for prosessering og lagring offshore (FPSO), dykkeroperasjoner og undervannsundersøkelser (ROV), legging av rør og kabler. Ingeniør- og prosjektvirksomhet mv. i tilknytning til de nevnte tjenester tas med når tjenestene samlet utgjør en integrert pakke

Detaljer for JULIAN COKER PTY LTD

Type
NUF
Moms
Ja

Kontakt JULIAN COKER PTY LTD

20 Stringfellow Drive Bull creek wa96149

Søk etter firma

Lignende Firmaer

Lawnit Sport Ab

Produktvägen 2, Se-246 43 lödeköpinge

2119 ENGINEERING LIMITED

2nd Floor Hannover House 30 Charlotte St, GB-M1 4EX MANCHESTER

SHELL U.K. LIMITED

Tankvegen 1, 4056 Tananger,

HONEYWELL SP. Z O.O (WARSZAWA PL)

Ul Domaniewska 39B,

FOOD FOLK SVERIGE AB

C/O Kpmg Tax AS, 0306 Oslo, 127 85 SKÄRHOLMEN