Ikm Laboratorium AS

Ensjøveien 18, 2 etg. inng B., 0661 Oslo, 4056 Tananger

Ikm Laboratorium AS

Teknisk prøving og analyse Omfatter fysisk, kjemisk og annen analytisk testing av alle typer materialer og produkter, herunder akustisk testing og vibrasjonstesting, testing av mineralers sammensetning og renhet mv., testing og undersøkelser i forbindelse med næringsmiddelhygiene, herunder veterinærkontroll innenfor næringsmiddelproduksjon, testing av materialers fysiske karakteristikk og prestasjoner som f.eks. styrke, tykkelse, holdbarhet, radioaktivitet mv., egnethet og prestasjonstesting av maskiner som motorer, biler, elektrisk utstyr mv., radiografisk testing av sveising/fuging, analyse, testing og måling av miljøindikatorer: luft- og vannforurensing mv., typegodkjenning av produkter, herunder forbruksvarer, motorkjøretøyer, fly, trykkbeholdere, atomanlegg mv., periodisk sikkerhetstesting av motorkjøretøyer, testing ved hjelp av modeller (av fly, skip, demninger mv.), drift av politilaboratorier. sertifisering og klassifisering

Detaljer for Ikm Laboratorium AS

Kontakt Ikm Laboratorium AS

Ensjøveien 18, 2 etg. inng B., 0661 Oslo 4056 Tananger
004722782740

Søk etter firma

Lignende Firmaer

Control Union Norge AS

Plattformvegen 9, 4056 Tananger

WELLCONNECTION EVPE GROUP HOLDING AS

Hamrasletta 9, 4056 TANANGER

Schlumberger Norge AS

Risabergvegen 3, 4056 Tananger

Dahl Oilfield Services AS

Hammaren 9A, 4056 Tananger

80:20 Procurement Services AS

Plattformvegen 9, 4056 Tananger