Domstolene I Norge

Dronningens gate 2, 7011 Trondheim

Domstolene I Norge

Retts- og fengselsvesen Omfatter virksomhet som utøves av administrative domstoler (sivil- og strafferett), militærdomstoler og rettsvesen, herunder juridisk bistand og representasjon på vegne av staten eller ivaretatt av staten ved finansiering eller i form av tjenester, avsigelse av dommer og tolking av lovgivning, voldgift i sivile søksmål. administrasjon av fengsler og etablering av straffe- og behandlingsinstitusjoner herunder rehabiliteringssenter, uansett om administrasjonen og driften utøves av offentlige eller private enheter på honorar- eller kontraktbasis

Detaljer for Domstolene I Norge

Kontakt Domstolene I Norge

Dronningens gate 2 7011 Trondheim
73567000

Søk etter firma