Cxp Handelshuset AS

Harstad Østre Gård Tangenvegen 174, 2335 Stange

Cxp Handelshuset AS

Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted Omfatter stenografi og stenotypi under rettssaker og påfølgende transkripsjon av materialet som f.eks.: rettsstenografi og stenotypi og offentlige stenografitjenester, simultanteksting (dvs. samtidig teksting) av direkte tv-utsendelser av møter og konferanser, adressestrekkoding, strekkodetrykking, pengeinnsamlingsvirksomhet på honorar- eller kontraktbasis, inndragelsestjenester, innsamling av mynter fra parkometre, uavhengige auksjonærers virksomhet, forvaltning av lojalitetsprogrammer og andre tjenester som normalt leveres til virksomheter ikke nevnt annet sted

Detaljer for Cxp Handelshuset AS

Kontakt Cxp Handelshuset AS

Harstad Østre Gård Tangenvegen 174 2335 Stange
90929270

Søk etter firma