Branndokumentasjon & Sikring AS

Storebotn 55C, 5309 Kleppestø

Branndokumentasjon & Sikring AS

Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted Omfatter tjenester som vanligvis leveres til kommersielle kunder og som krever omfattende faglige, vitenskapelige og tekniske ferdigheter. Er ikke faste, rutinemessige oppdrag som vanligvis er av kort varighet. Inkluderer eiendomsmeglervirksomhet i forbindelse med næringseiendommer, dvs. mellomkomst mellom kjøp og salg av små og mellomstore virksomheter herunder også innenfor de liberale yrker, patentmegler, meglervirksomhet unntatt megling innenfor fast eiendom og forsikring (antikviteter, smykker mv.), kontroll av transportdokumenter og veiledning om fraktsatser, meteorologiske målinger, sikkerhetsrådgivning, rådgivning innen agronomi, miljørådgivning, annen teknisk rådgivning, annen rådgivning enn arkitektrådgivning, ingeniørrådgivning og bedriftsrådgivning

Detaljer for Branndokumentasjon & Sikring AS

Kontakt Branndokumentasjon & Sikring AS

Storebotn 55C 5309 Kleppestø
56145080

Søk etter firma

Lignende Firmaer

Sprinkler Vest AS

Storebotn Næringspark Storebotn 22, 5309 KLEPPESTØ

Safe Brannvern AS

c/o Storebotn næringspark Storebotn 48, 5309 Kleppestø

Industrikompetanse Norge AS

Storebotn 55F, 5309 Kleppestø

Ørjan Torgersen

Solfjell 7, 5300 KLEPPESTØ