Boligbyggelag og borettslag Hønefoss

Al Dronning Ragnhildsveg 7 Borettslag

Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Baglertun Borettslag

v/ Ringbo BBL Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Bakkely Borettslag

v/ Ringbo BBL Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Begnaparken Borettslag

v/Ringo BBL Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Bekken Borettslag

Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Bergermotunet 1 Borettslag

v/Ringbo BBL Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Bergermotunet 2 Borettslag

v/Ringbo BBL Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Bergermotunet 3 Borettslag

v/ Ringbo BBL Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Bergermotunet 4 Borettslag

v/ Ringbo BBL Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Bergermotunet 5 Borettslag

v / Ringbo BBL Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Brugsjordet Borettslag Al

c/o Ringbo BBL Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Busterud Borettslag

v/Ringbo BBL Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Bålerud Borettslag

v/Ringbo BBL Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Dalsbråten Borettslag

Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Flata Borettslag

v/ Ringbo BBL Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Haugtor Borettslag

v/ Ringbo BBL Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Hov Borettslag

v/Ringbo BBL Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Hverventunet Borettslag

v/ Ringbo BBL Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Hønen Borettslag

v/Ringbo BBL Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Løvland Borettslag

Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Moabygde Burettslag

v/Ringo BBL Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Molvald Borettslag

v/ Ringbo BBL Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Morgenbøen Borettslag

v/Ringbo BBL Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Motunet Borettslag

v/ Ringbo BBL Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Ringbo BBL

Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Sagatun Borettslag

Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Thorseplassen Borettslag

v/Ringbo BBL Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS

Tommeliten - Hønefoss Borettslag

v/ Ringbo BBL Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS

Udis Borettslag

Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS

Øvre Hauga Borettslag

Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS