Berg Knudsen AS

Brugata 9A, 2321 Hamar

Berg Knudsen AS

Annen teknisk konsulentvirksomhet Omfatter ingeniørtjenester innenfor kraft og energi, samferdsel, vann, kloakk og drenering, industri og produksjon, telekommunikasjon og kringkasting mv. og generelle rådgivende ingeniørtjenester, herunder rådgivning vedrørende prinsipper og metoder innen ingeniørbransjen når dette gjøres uavhengig av et ingeniørprosjekt, inklusiv policyanalyse og undersøkelse og revisjon av forskrifter. ekspertuttalelser/vitneuttalelser

Detaljer for Berg Knudsen AS

Kontakt Berg Knudsen AS

Brugata 9A 2321 Hamar
62527989

Søk etter firma