Badabing Productions Robert Hauge

Søndre Enggate 5B, 3187 HORTEN

Kunstnerisk virksomhet Horten

 

Badabing Productions Robert Hauge

Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak Omfatter aktiviteter i forbindelse med produksjon av originale lydinnspillinger, f.eks. bånd, CD-er, utgivelse, markedsføring og distribusjon av lydopptak til engroshandel, butikkhandel eller direkte til offentligheten. Disse aktivitetene kan ev. være et ledd i produksjonen av originalinnspillinger i samme enhet. Hvis ikke, skal den enheten som utfører disse aktivitetene, innhente reproduksjons- eller distribusjonsrettighetene til originalinnspillingene.

Detaljer for Badabing Productions Robert Hauge

Kategori
Kunstnerisk virksomhet Horten
Telefon
33049295 
Adresse
Søndre Enggate 5B 
Type
ENK 
MVA
Ja
Be om tilgang