Anleggsgartner Jon Øivind Røed

Rødsveien 94, 1542 Vestby

Anleggsgartner Jon Øivind Røed

Beplantning av hager og parkanlegg Omfatter planting, pleie og vedlikehold av: parker og hager til private og offentlige boliger, offentlige og halvoffentlige bygninger (skoler, sykehus, administrative bygg, kirker osv.), kommunale anlegg (parker, grøntarealer, kirkegårder mv.), industri- og forretningsbygg og beplantning til bygninger (takhager, fasadebeplantning, innendørs hager), hovedveier, veier, jernbane- og sporveislinjer, havner mv., idrettsplasser, lekeplasser og andre arealer til rekreasjonsformål (plener til soling, golfbaner mv.), stillestående og rennende vann (basseng, leilighetsvise våtområder, dammer, svømmebasseng, grøfter, kanaler og kloakkanlegg) beplantning og landskapsarkitektarbeid til vern mot støy, vind, nedbryting, synlighet og blending

Detaljer for Anleggsgartner Jon Øivind Røed

Type
ENK
Moms
Ja

Kontakt Anleggsgartner Jon Øivind Røed

Rødsveien 94 1542 Vestby
64950084

Søk etter firma

Lignende Firmaer

Knut Arne Kirkeby Huseby

Kjølstadveien 3, 1424 Ski

Terje Haug

Stemmehaugen 11, 6857 SOGNDAL

Flink Anleggsgartner Kononczuk

Mads' vei 25, 1542 Vestby

Anders Messel

Vintapperens vei 32, 1542 Vestby

Tor-Arne Torp

Kåen Gjulemveien 84, 1894 RAKKESTAD