Alf Sollid

Torjulvågvegen 523, 6629 Torjulvågen

Alf Sollid

Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter Omfatter skjøtsel av stående skog: plantning, supplerende plantning, ungskogpleie og tynning, dyrking av småskog, virke til papirproduksjon og virke til ved og drift av skogplanteskoler

Detaljer for Alf Sollid

Kontakt Alf Sollid

Torjulvågvegen 523 6629 Torjulvågen
71532384

Søk etter firma

Lignende Firmaer

TINGVOLL SKOGSERVICE AS

Vågagrenda 64, 6629 TORJULVÅGEN