ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE I HOLDING AS

c/o Aberdeen Asset Management Norwa Henrik Ibsens gate 100, 0255 OSLO

Holdingselskaper Oslo

 

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE I HOLDING AS

Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten Omfatter selskaper som innhenter aksje-/eierkapital fra allmennheten og som selv eller gjennom datterselskaper plasserer kapitalen i verdipapirer innenfor ett eller flere næringsområder, med vekt på å spre risiko og uten å utøve aktivt eierskap

Detaljer for ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE I HOLDING AS

Kategori
Holdingselskaper Oslo
Adresse
c/o Aberdeen Asset Management Norwa Henrik Ibsens gate 100 
Type
AS 
MVA
Ja
Startet
2010-04-19 
Be om tilgang