1-2-3 Advokaten AS

Jakobsfjorden Bryggen 23, 5003 Bergen

1-2-3 Advokaten AS

Juridisk tjenesteyting Omfatter representasjon av den ene parts interesser overfor den annen part i saker, som eventuelt er innbrakt for domstoler eller andre rettslige instanser. Denne virksomhet utøves av eller under tilsyn av advokater som rådgivning og representasjon i sivile saker, straffesaker og arbeidskonflikter, generell juridisk rådgivning, utferdigelse av juridiske dokumenter: stiftelsesoverenskomster, interessentskapskontrakter og lignende dokumenter i forbindelse med stiftelse av selskaper, patenter og opphavsrett, utferdigelse av skjøter, testamenter, båndleggelsesdokumenter mv. og annen virksomhet som utøves av notarius publicus, fogder, voldgiftsdommere, oppmenn mv.

Detaljer for 1-2-3 Advokaten AS

Type
AS
Moms
Ja
Startet
2012-05-01

Kontakt 1-2-3 Advokaten AS

Jakobsfjorden Bryggen 23 5003 Bergen
41374176

Søk etter firma

Lignende Firmaer

:-) Invest AS

Skanselien 37, 5034 Bergen

1001Nett Jan Eirik Olsen

St. Halvards vei 37, 5052 Bergen

Karce1 AS

Kanalveien 107, 5068 Bergen

16 Bergen Speidergruppe Nsf SF

Vilhelm Bjerknes' vei 31 Slettebakken Kirke, 5081 Bergen